ZOM Begeleiding
Zorg Op Maat  


In 2020 is ZOM Begeleiding opgestart als zorgaanbieder in de regio Alkmaar. Na jarenlange (begeleidings)ervaring in het werkveld, was het moment gekomen om een eigen zorgonderneming te starten met een eigen visie op het leveren van goede zorg. 

ZOM Begeleiding is KVK geregistreerd en heeft in 2021 een aanbesteding gekregen voor wmo ambulante begeleiding in de regio Alkmaar.

De ZOM filosofie

ZOM staat voor Zorg Op Maat. Het bieden van individuele zorg die afgestemd is op de wensen en behoeften van de cliënt. Hiermee staat de cliënt altijd centraal. Omdat elke persoon verschillend is en de problematiek divers zijn, is maatwerk leveren essentieel.  De hulpvraag van de cliënt is het vertrekpunt om zo professioneel en gericht mogelijk te kunnen samenwerken. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Hier staat ZOM Begeleiding voor! 

De begeleiding is zoveel mogelijk ambulant, in de directe leefomgeving en laagdrempelig georganiseerd. De begeleiding richt zich verder op de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van de cliënt. Waarbij gekeken wordt naar het versterken van de eigen kracht en waar nodig het activeren van het sociale netwerk. Hiermee streeft ZOM Begeleiding naar een zo integraal mogelijke benadering.

Verder is ZOM Begeleiding cultuursensitief. ZOM Begeleiding is bekend met verschillende culturen en achtergronden. Het is belangrijk rekening te houden met de ‘eigenheden’ van de ander, ook al verschillen die in de manier van denken en doen of hoe men in het leven staat. Hierbij gaat het om culturele verschillen, maar ook verschillen in leefstijl en sociale verschillen.


E-mailen
Map